اصابت دستگاه حفاری آب در اسلامشهر سبب انفجار شد / آسیب به ۵۰ خانه

اصابت دستگاه حفاری آب در اسلامشهر سبب انفجار شد / آسیب به ۵۰ خانه
مهر نوشت: مدیرعامل سازمان آتش نشانی اسلامشهر از انفجار گاز در اثر اصابت ماشین حفاری سازمان آب و فاضلاب در شهرک امام حسین (ع) این شهر خبر داد و گفت: در این حادثه ۵۰ خانه آسیب دیدند.

اصابت دستگاه حفاری آب در اسلامشهر سبب انفجار شد / آسیب به ۵۰ خانه

مهر نوشت: مدیرعامل سازمان آتش نشانی اسلامشهر از انفجار گاز در اثر اصابت ماشین حفاری سازمان آب و فاضلاب در شهرک امام حسین (ع) این شهر خبر داد و گفت: در این حادثه ۵۰ خانه آسیب دیدند.
اصابت دستگاه حفاری آب در اسلامشهر سبب انفجار شد / آسیب به ۵۰ خانه