اشتیاق آمریکایی ها و اروپایی ها برای سفر به ایران

ایرنا به نقل از نیویورک تایمز نوشت: در حالی که وزارت خارجه آمریکا چندی پیش اتباع این کشور را از سفر به ایران برحذر داشت، دست اندرکاران صنعت گردشگری از شور و اشتیاق گردشگران خارجی، به ویژه آمریکایی، برای سفر به ایران خبر دادند.

خبرگذاری اصفحان

مجله اتومبیل