اسیدپاشی بر روی مادر زن سابق/ متهم فرار کرد و همسر سابقش را با پیامک تهدید کرد

اسیدپاشی بر روی مادر زن سابق/ متهم فرار کرد و همسر سابقش را با پیامک تهدید کرد
ایلنا نوشت: دادستان کرمانشاه از اسپاشی فردی به سمت مادر همسر سابق خود خبر داد و گفت: پرونده قضایی تشکیل و اقدامات قانونی برای دستگیری متهم به صورت ویژه صادر شده است.

اسیدپاشی بر روی مادر زن سابق/ متهم فرار کرد و همسر سابقش را با پیامک تهدید کرد

ایلنا نوشت: دادستان کرمانشاه از اسپاشی فردی به سمت مادر همسر سابق خود خبر داد و گفت: پرونده قضایی تشکیل و اقدامات قانونی برای دستگیری متهم به صورت ویژه صادر شده است.
اسیدپاشی بر روی مادر زن سابق/ متهم فرار کرد و همسر سابقش را با پیامک تهدید کرد