استیو بنن ترامپ را به خیانت علیه آمریکا متهم کرد

استیو بنن ترامپ را به خیانت علیه آمریکا متهم کرد
مهر نوشت: استراتژیست پیشین کاخ سفید در کتابی جدید، دیدار محرمانه سه تن از مقامات ارشد کارزار انتخاباتی «دونالد ترامپ» با یک وکیل روسی در ژوئن ۲۰۱۶ را «خیانت به کشور» خواند.

استیو بنن ترامپ را به خیانت علیه آمریکا متهم کرد

مهر نوشت: استراتژیست پیشین کاخ سفید در کتابی جدید، دیدار محرمانه سه تن از مقامات ارشد کارزار انتخاباتی «دونالد ترامپ» با یک وکیل روسی در ژوئن ۲۰۱۶ را «خیانت به کشور» خواند.
استیو بنن ترامپ را به خیانت علیه آمریکا متهم کرد