استدلال مضحک امین زندگانی برای حادثه نفتکش سانچی +عکس

استدلال مضحک امین زندگانی برای حادثه نفتکش سانچی +عکس

گروه فرهنگ جهان نیوز: امین زندگانی، بازیگر سینما و تلویزیون در واکنش به حادثه غمبار کشتی سانچی نوشته است: “صفحه من شبیه صفحه تسلیتهای روزنامه شده چرا این همه حادثه این همه رفتنهای جگر سوز این همه تلخی…جواب ساده است سالهاست به آیینه آسمان مرگ فرستادیم به بهانه های مختلف و ما در این گنبد دوار بازتاب فریادهای خودمان هستیم مرگ، مرگ می اورد و زندگی ، زندگی این خواسته خود ماست که سقف آیینه گون مان به ما برگردانده خشکسالی و دروغ و رفتنها و ریزشهای پر داغ پلاسکو ، زلزله ، خشکسالی . دریاچه ارومیه، زاینده رود…. و حالا نفتکش و جمعی از هموطنانی که به رسم همیشگی اطلاعی از سر نوشتشان نیست تسلیت پشت تسلیت و ایران، باز هم تسلیت”

گفتنی است پیش تر رضا صادقی هم از این استدلال مضحک استفاده کرده بود.

استدلال مضحک امین زندگانی برای حادثه نفتکش سانچی +عکس

گروه فرهنگ جهان نیوز: امین زندگانی، بازیگر سینما و تلویزیون در واکنش به حادثه غمبار کشتی سانچی نوشته است: “صفحه من شبیه صفحه تسلیتهای روزنامه شده چرا این همه حادثه این همه رفتنهای جگر سوز این همه تلخی…جواب ساده است سالهاست به آیینه آسمان مرگ فرستادیم به بهانه های مختلف و ما در این گنبد دوار بازتاب فریادهای خودمان هستیم مرگ، مرگ می اورد و زندگی ، زندگی این خواسته خود ماست که سقف آیینه گون مان به ما برگردانده خشکسالی و دروغ و رفتنها و ریزشهای پر داغ پلاسکو ، زلزله ، خشکسالی . دریاچه ارومیه، زاینده رود…. و حالا نفتکش و جمعی از هموطنانی که به رسم همیشگی اطلاعی از سر نوشتشان نیست تسلیت پشت تسلیت و ایران، باز هم تسلیت”

گفتنی است پیش تر رضا صادقی هم از این استدلال مضحک استفاده کرده بود.

استدلال مضحک امین زندگانی برای حادثه نفتکش سانچی +عکس