استاندار چهارمحال و بختیاری: مسئولان کار مردم را به تاخیر نیندازند

استاندار چهارمحال و بختیاری: مسئولان کار مردم را به تاخیر نیندازند
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: سستی برخی مدیران پیروی از شهیدان رجایی و باهنر نیست و مسئولان استان نباید با بهانه تراشی کار مردم را به تاخیر بیندازند.

استاندار چهارمحال و بختیاری: مسئولان کار مردم را به تاخیر نیندازند

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: سستی برخی مدیران پیروی از شهیدان رجایی و باهنر نیست و مسئولان استان نباید با بهانه تراشی کار مردم را به تاخیر بیندازند.
استاندار چهارمحال و بختیاری: مسئولان کار مردم را به تاخیر نیندازند

دانلود آهنگ جدید