از جنجال سایپا- پرسپولیس تا شوک در مشهد/تقابل آندو با پرسپولیس بعد از ۲۸۷ روز

از جنجال سایپا- پرسپولیس تا شوک در مشهد/تقابل آندو با پرسپولیس بعد از ۲۸۷ روز
ورزش سه نوشت:کاپیتان تیم ملی و ماشین سازی بعد از ۲۸۷ روز مقابل پرسپولیس قرار می گیرد.

از جنجال سایپا- پرسپولیس تا شوک در مشهد/تقابل آندو با پرسپولیس بعد از ۲۸۷ روز

ورزش سه نوشت:کاپیتان تیم ملی و ماشین سازی بعد از ۲۸۷ روز مقابل پرسپولیس قرار می گیرد.
از جنجال سایپا- پرسپولیس تا شوک در مشهد/تقابل آندو با پرسپولیس بعد از ۲۸۷ روز