ادعای استقلالی‌ها: شاه‌ماهی را گرفتیم!

ادعای استقلالی‌ها: شاه‌ماهی را گرفتیم!
از باشگاه استقلال خبر می‌رسد استقلالی‌ها شماره هفت سال بعدشان را پیدا کرده‌اند.

ادعای استقلالی‌ها: شاه‌ماهی را گرفتیم!

از باشگاه استقلال خبر می‌رسد استقلالی‌ها شماره هفت سال بعدشان را پیدا کرده‌اند.
ادعای استقلالی‌ها: شاه‌ماهی را گرفتیم!