اختلاف رئال و بارسا شد ۱۴ تا!

اختلاف رئال و بارسا شد ۱۴ تا!
ایسنا نوشت:رئال مادرید چهارشنبه شب در یک دیدار معوقه برابر لگانس قرار گرفت و توانست میزبانش را سه بر یک شکست دهد.

اختلاف رئال و بارسا شد ۱۴ تا!

ایسنا نوشت:رئال مادرید چهارشنبه شب در یک دیدار معوقه برابر لگانس قرار گرفت و توانست میزبانش را سه بر یک شکست دهد.
اختلاف رئال و بارسا شد ۱۴ تا!