احمدی‌نژاد: مردم باید بگویند برجام چگونه بوده است /ما کار خودمان را می‌کنیم

احمدی‌نژاد: مردم باید بگویند برجام چگونه بوده است /ما کار خودمان را می‌کنیم
ایسنا نوشت: محمود احمدی‌نژاد در برابر این پرسش که “آیا در بحث برجام پیروز بودیم؟” پاسخ داد: از مردم بپرسید، چرا از من می‌پرسید؟ مردم باید بگویند برجام چگونه بوده است.

احمدی‌نژاد: مردم باید بگویند برجام چگونه بوده است /ما کار خودمان را می‌کنیم

ایسنا نوشت: محمود احمدی‌نژاد در برابر این پرسش که “آیا در بحث برجام پیروز بودیم؟” پاسخ داد: از مردم بپرسید، چرا از من می‌پرسید؟ مردم باید بگویند برجام چگونه بوده است.
احمدی‌نژاد: مردم باید بگویند برجام چگونه بوده است /ما کار خودمان را می‌کنیم

بک لینک رنک ۳