احاطه چشمه ‌۸۰۰۰ ساله‌ میان ساختما‌ن‌های مسکونی

احاطه چشمه ‌۸۰۰۰ ساله‌ میان ساختما‌ن‌های مسکونی
ایلنا نوشت: ساختمان‌ها تا حریم و عرصه «چشمه علی»، میراث تاریخی ارزشمند شهر ری کشیده شده‌اند و اداره کل میراث فرهنگی استان تهران به دلیل مشکلات مالی قادر به خریداری این خانه‌ها و حل این مشکل نیست.

احاطه چشمه ‌۸۰۰۰ ساله‌ میان ساختما‌ن‌های مسکونی

ایلنا نوشت: ساختمان‌ها تا حریم و عرصه «چشمه علی»، میراث تاریخی ارزشمند شهر ری کشیده شده‌اند و اداره کل میراث فرهنگی استان تهران به دلیل مشکلات مالی قادر به خریداری این خانه‌ها و حل این مشکل نیست.
احاطه چشمه ‌۸۰۰۰ ساله‌ میان ساختما‌ن‌های مسکونی

فروش بک لینک

آهنگ جدید