اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز در ۶ ماه آینده

مهر نوشت: رئیس کل بانک مرکزی وعده داد: یکسان سازی نرخ ارز در دامنه ۶ ماهه عملیاتی می‌شود.

bluray movie download

افق