اجرای کنسرت کامکارها با حضور جمعی از اهالی سینما

اجرای کنسرت کامکارها با حضور جمعی از اهالی سینما
گروه کامکارها در نخستین شب از برنامه موسیقی بارانا، در حالی در کاخ نیاوران روی صحنه رفتند که میزبان چندین چهره سینمایی شده بودند.

اجرای کنسرت کامکارها با حضور جمعی از اهالی سینما

گروه کامکارها در نخستین شب از برنامه موسیقی بارانا، در حالی در کاخ نیاوران روی صحنه رفتند که میزبان چندین چهره سینمایی شده بودند.
اجرای کنسرت کامکارها با حضور جمعی از اهالی سینما

car