اجراهای فوق‌العاده «ایوانف» در هفته پایانی

اجراهای فوق‌العاده «ایوانف» در هفته پایانی
روز پنجشنبه چهارم شهریورماه، نمایش «ایوانف» به کارگردانی امیررضا کوهستانی میزبان جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های اروپا و امریکا می‌شود.

اجراهای فوق‌العاده «ایوانف» در هفته پایانی

روز پنجشنبه چهارم شهریورماه، نمایش «ایوانف» به کارگردانی امیررضا کوهستانی میزبان جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های اروپا و امریکا می‌شود.
اجراهای فوق‌العاده «ایوانف» در هفته پایانی

عکس جدید اینستاگرام