اتوبوس ولوو آتش گرفت

اتوبوس ولوو آتش گرفت
مهر نوشت: جانشین پلیس راه از واژگونی یک پیکان که جان یک نفر را گرفت و همچنین حریق یک اتوبوس ولوو که خوشبختانه خسارت جانی نداشت خبر داد.

اتوبوس ولوو آتش گرفت

مهر نوشت: جانشین پلیس راه از واژگونی یک پیکان که جان یک نفر را گرفت و همچنین حریق یک اتوبوس ولوو که خوشبختانه خسارت جانی نداشت خبر داد.
اتوبوس ولوو آتش گرفت