اتحادیه ای که برای نخستین بار تشکیل شد

اتحادیه ای که برای نخستین بار تشکیل شد
انتخابات هیات رییسه اتحادیه صنف فروشگاه های زنجیره ای کشور روز چهارشنبه در محل سالن اجتماعات اتاق اصناف ایران برگزار شد.

اتحادیه ای که برای نخستین بار تشکیل شد

انتخابات هیات رییسه اتحادیه صنف فروشگاه های زنجیره ای کشور روز چهارشنبه در محل سالن اجتماعات اتاق اصناف ایران برگزار شد.
اتحادیه ای که برای نخستین بار تشکیل شد

فروش بک لینک

عکس