اتحادیه اروپا در واکنش به حملات بروکسل، بیانیه صادر کرد

اتحادیه اروپا در واکنش به حملات بروکسل، بیانیه صادر کرد
رهبران ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا، در اقدامی کم سابقه و در واکنش به انفجارهای تروریستی در بروکسل، روز سه شنبه بیانیه ای مشترک صادر کردند.

اتحادیه اروپا در واکنش به حملات بروکسل، بیانیه صادر کرد

رهبران ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا، در اقدامی کم سابقه و در واکنش به انفجارهای تروریستی در بروکسل، روز سه شنبه بیانیه ای مشترک صادر کردند.
اتحادیه اروپا در واکنش به حملات بروکسل، بیانیه صادر کرد

سپهر نیوز

پامنا موبایل لپ تاپ