ابرهای رنگین کمانی/ عکس

در این عکس مردی در حال تماشای رنگین کمان ذرات یخ یا ابرهای رنگین کمانی در نوار ساحلی “یورکشایر” شمالی انگلستان دیده می شود.

خبر دانشجویی

استخدام ایران