ابراز بی‌اطلاعی مطهری از اعلام کاندیداتوری‌اش برای نایب رئیسی مجلس دهم

ابراز بی‌اطلاعی مطهری از اعلام کاندیداتوری‌اش برای نایب رئیسی مجلس دهم
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره کاندیداتوری‌اش برای نایب رئیس مجلس دهم ابراز بی‌اطلاعی کرد.

ابراز بی‌اطلاعی مطهری از اعلام کاندیداتوری‌اش برای نایب رئیسی مجلس دهم

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره کاندیداتوری‌اش برای نایب رئیس مجلس دهم ابراز بی‌اطلاعی کرد.
ابراز بی‌اطلاعی مطهری از اعلام کاندیداتوری‌اش برای نایب رئیسی مجلس دهم

خرید بک لینک