آینده شاه و ملکه‌های ایرانی، موضع‌گیری علیه فردوسی‌پور و … / مهمترین اخبار ۲۳ مرداد

آینده شاه و ملکه‌های ایرانی، موضع‌گیری علیه فردوسی‌پور و … / مهمترین اخبار ۲۳ مرداد
امروز، بیشترین اخباری که از سوی مخاطبان دیده شد، مربوط به مسایل سیاسی روز بود. توهین به رئیس‌جمهور توسط یک روحانی افراطی و دلیل تداوم حصر میرحسین موسوی از پربازدیدترین اخبار 23 مرداد شمرده می‌شوتد.

آینده شاه و ملکه‌های ایرانی، موضع‌گیری علیه فردوسی‌پور و … / مهمترین اخبار ۲۳ مرداد

امروز، بیشترین اخباری که از سوی مخاطبان دیده شد، مربوط به مسایل سیاسی روز بود. توهین به رئیس‌جمهور توسط یک روحانی افراطی و دلیل تداوم حصر میرحسین موسوی از پربازدیدترین اخبار 23 مرداد شمرده می‌شوتد.
آینده شاه و ملکه‌های ایرانی، موضع‌گیری علیه فردوسی‌پور و … / مهمترین اخبار ۲۳ مرداد

خبر فرهنگیان