آیت‌الله موسوی اردبیلی:به امام گفتم تا سال۶۸زنده هستید،امام فرمودند اینکه خواب است/بازخوانی یک گفتگو

آیت‌الله موسوی اردبیلی:به امام گفتم تا سال۶۸زنده هستید،امام فرمودند اینکه خواب است/بازخوانی یک گفتگو
تاریخ ایرانی نوشت؛روزنامه «همشهری» ۱۲ خرداد ۱۳۷۲ گفتگویی را با آیت الله موسوی اردبیلی منتشر کرد که ایشان در آن گفتگو اعلام می‌کند: ما نگران بودیم انقلاب را نگذارند از مرزها ببریم بیرون و در داخل بماند و بپوسد.

آیت‌الله موسوی اردبیلی:به امام گفتم تا سال۶۸زنده هستید،امام فرمودند اینکه خواب است/بازخوانی یک گفتگو

تاریخ ایرانی نوشت؛روزنامه «همشهری» ۱۲ خرداد ۱۳۷۲ گفتگویی را با آیت الله موسوی اردبیلی منتشر کرد که ایشان در آن گفتگو اعلام می‌کند: ما نگران بودیم انقلاب را نگذارند از مرزها ببریم بیرون و در داخل بماند و بپوسد.
آیت‌الله موسوی اردبیلی:به امام گفتم تا سال۶۸زنده هستید،امام فرمودند اینکه خواب است/بازخوانی یک گفتگو