آیت‌الله امامی کاشانی: ایران برای امنیت خود آزمایش موشکی را انجام داد

ایسنا نوشت: خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت: آزمایش موشک ها در ایران دنیا را نگران کرده است اما ایران برای امنیت خود این کار را می‌کند و با هیچ جای دنیا کاری ندارد.

تکنولوژی جدید

خبرگذاری خوزستان