آیا عربستان می تواند به سوریه حمله کند؟ پاسخ تحلیلگر سعودی را بخوانید

مدیر موسسه امور خلیج فارس و تحلیلگر سیاسی عربستانی تاکید کرده است که سعودی ها به دلیل مخالفت روسیه و هم پیمانان دولت سوریه توان ورود نظامی به سوریه را ندارند.

موسیقی روز

خبر اسلامی