آیا سپرده‌گذاری در بانک‌ بازهم جذاب است؟

آیا سپرده‌گذاری در بانک‌ بازهم جذاب است؟
اقتصادنیوز نوشت: در سالی که گذشت سرمایه گذاران در بانک ها بیشترین بازدهی را کسب کردند اما با توجه به اعتقاد سیاستگذاران پولی مبنی بر عدم کاهش دستوری نرخ سود آیا بازهم سرمایه گذاری در بانک جذاب خواهند ماند؟

آیا سپرده‌گذاری در بانک‌ بازهم جذاب است؟

اقتصادنیوز نوشت: در سالی که گذشت سرمایه گذاران در بانک ها بیشترین بازدهی را کسب کردند اما با توجه به اعتقاد سیاستگذاران پولی مبنی بر عدم کاهش دستوری نرخ سود آیا بازهم سرمایه گذاری در بانک جذاب خواهند ماند؟
آیا سپرده‌گذاری در بانک‌ بازهم جذاب است؟

علم و فناوری

اندروید