آیا این منو، گران‌ترین منوی رستورانی ایران است؟/ عکس

آیا این منو، گران‌ترین منوی رستورانی ایران است؟/ عکس
تصویری از منوی غذای یکی از رستوران‌ها را مشاهده می‌کنید که علاوه بر قیمت بالا، ۱۳ درصد نیز حق سرویس از مشتریان این رستوران گرفته می‌شود. این منو، به عنوان گران‌ترین منوی رستوران در ایران معرفی شده است.

آیا این منو، گران‌ترین منوی رستورانی ایران است؟/ عکس

تصویری از منوی غذای یکی از رستوران‌ها را مشاهده می‌کنید که علاوه بر قیمت بالا، ۱۳ درصد نیز حق سرویس از مشتریان این رستوران گرفته می‌شود. این منو، به عنوان گران‌ترین منوی رستوران در ایران معرفی شده است.
آیا این منو، گران‌ترین منوی رستورانی ایران است؟/ عکس

فروش بک لینک