آنچه سفیر سوریه درباره دوراندیشی رهبری به دستیار ویژه لاریجانی گفت

آنچه سفیر سوریه درباره دوراندیشی رهبری به دستیار ویژه لاریجانی گفت
ایرنا نوشت: دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین‌الملل با اشاره به پیروزی‌های میدانی ارتش سوریه بر تروریست‌ها در مناطق مهمی از حلب، گفت: بحران سوریه صرفاً راه‌حل سیاسی دارد، نمی‌توان به شعارهای مبارزه با تروریسم آمریکا امید بست.

آنچه سفیر سوریه درباره دوراندیشی رهبری به دستیار ویژه لاریجانی گفت

ایرنا نوشت: دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین‌الملل با اشاره به پیروزی‌های میدانی ارتش سوریه بر تروریست‌ها در مناطق مهمی از حلب، گفت: بحران سوریه صرفاً راه‌حل سیاسی دارد، نمی‌توان به شعارهای مبارزه با تروریسم آمریکا امید بست.
آنچه سفیر سوریه درباره دوراندیشی رهبری به دستیار ویژه لاریجانی گفت