آمریکا کمک‌های خود را به پاکستان تعلیق کرد

آمریکا کمک‌های خود را به پاکستان تعلیق کرد
خبرگزاری صدا و سیما نوشت: وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد تا زمانی که پاکستان اقداماتی علیه شبکه حقانی و گروه طالبان در افغانستان صورت ندهد­، آمریکا کمک های خود را به پاکستان به تعلیق در آورد.

آمریکا کمک‌های خود را به پاکستان تعلیق کرد

خبرگزاری صدا و سیما نوشت: وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد تا زمانی که پاکستان اقداماتی علیه شبکه حقانی و گروه طالبان در افغانستان صورت ندهد­، آمریکا کمک های خود را به پاکستان به تعلیق در آورد.
آمریکا کمک‌های خود را به پاکستان تعلیق کرد