آمریکایی‌ها چه نظری دربارۀ ترامپ دارند؟

آمریکایی‌ها چه نظری دربارۀ ترامپ دارند؟
واحد مرکزی خبر نوشت: نتایج تازه ترین نظرسنجی ها در آمریکا نشان می دهد میزان تایید عملکرد دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور این کشور با سپری شدن تنها شش ماه از دوره ریاست جمهوری وی ، به پایین ترین سطح تنزل پیدا کرده است.

آمریکایی‌ها چه نظری دربارۀ ترامپ دارند؟

واحد مرکزی خبر نوشت: نتایج تازه ترین نظرسنجی ها در آمریکا نشان می دهد میزان تایید عملکرد دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور این کشور با سپری شدن تنها شش ماه از دوره ریاست جمهوری وی ، به پایین ترین سطح تنزل پیدا کرده است.
آمریکایی‌ها چه نظری دربارۀ ترامپ دارند؟