آمار کاندیداهای تأیید صلاحیت شده از زبان رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی

بر اساس لیست اعلامی شورای نگهبان از مجموع ۳۴۴ نفر داوطلب نمایندگی در استان مرکزی در مرحله اول تأیید صلاحیتها ۱۴ نفر انصراف دادند و ۱۸۳ نفر تأیید صلاحیت شدند و ۱۴۶ نفر نیز رد صلاحیت شدند .

استخدام

عرفان دینی