آمار جان باختگان فاجعه قطار تبریز – مشهد ۴۹ نفر اعلام شد

آمار جان باختگان فاجعه قطار تبریز – مشهد ۴۹ نفر اعلام شد
استاندار آذربایجان شرقی از افزایش آمار جان باختگان احتمالی فاجعه قطار تبریز-مشهد به ۴۹ تن خبر داد.

آمار جان باختگان فاجعه قطار تبریز – مشهد ۴۹ نفر اعلام شد

استاندار آذربایجان شرقی از افزایش آمار جان باختگان احتمالی فاجعه قطار تبریز-مشهد به ۴۹ تن خبر داد.
آمار جان باختگان فاجعه قطار تبریز – مشهد ۴۹ نفر اعلام شد