آمادگی ۱۸۰ صندوق اخذ رای در شهرستان خوی

فرماندار خوی گفت: ۱۰۲ صندوق شهری و ۷۸ صندوق روستایی آماده اخذ رای شهروندان شهرستان خوی هستند.

اس ام اس

خبر فرهنگیان