آماده سازی ناوگان راهداری استان بوشهر برای اجرای طرح نوروز ۹۵

مدیریت راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر از آماده سازی ناوگان راهداری جهت طرح نوروزی ۹۵ خبر داد .

خبر دانشجویی

کانون نماز