آلمان دو مظنون مرتبط با بمب گذارهای بروکسل را دستگیر کرد

آلمان دو مظنون مرتبط با بمب گذارهای بروکسل را دستگیر کرد
ایرنا نوشت: مجله آلمانی اشپیگل روز جمعه بدون ذکر منبع اعلام کرد: پلیس این کشور دو مظنون مرتبط با بمب گذار های انتحاری در بروکسل که منجربه مرگ ۳۱ نفر شد را دستگیر کرده است.

آلمان دو مظنون مرتبط با بمب گذارهای بروکسل را دستگیر کرد

ایرنا نوشت: مجله آلمانی اشپیگل روز جمعه بدون ذکر منبع اعلام کرد: پلیس این کشور دو مظنون مرتبط با بمب گذار های انتحاری در بروکسل که منجربه مرگ ۳۱ نفر شد را دستگیر کرده است.
آلمان دو مظنون مرتبط با بمب گذارهای بروکسل را دستگیر کرد

اتومبیل

اخبار کارگران