آغاز همکاری سینمای ایران با کشورهای منطقه/اکران و بازاریابی فیلم‌های ایرانی،آموزش فیلمسازان جوانان

آغاز همکاری سینمای ایران با کشورهای منطقه/اکران و بازاریابی فیلم‌های ایرانی،آموزش فیلمسازان جوانان
تفاهم‏نامه همکاری میان علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی و فایز محمد الکندی رییس انجمن سینمایی عمان امضاء شد.

آغاز همکاری سینمای ایران با کشورهای منطقه/اکران و بازاریابی فیلم‌های ایرانی،آموزش فیلمسازان جوانان

تفاهم‏نامه همکاری میان علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی و فایز محمد الکندی رییس انجمن سینمایی عمان امضاء شد.
آغاز همکاری سینمای ایران با کشورهای منطقه/اکران و بازاریابی فیلم‌های ایرانی،آموزش فیلمسازان جوانان

اندروید