آشنایی با باج افزار locky

آشنایی با باج افزار locky
ایسنا نوشت: باج افزار Locky برای اولین بار در دیماه سال گذشته در سطح اینترنت گسترش یافته است ولی گزارش‌های جدید حاکی از آن است که این باج افزار به سرعت در حال گسترش و آلوده کردن کاربران است.

آشنایی با باج افزار locky

ایسنا نوشت: باج افزار Locky برای اولین بار در دیماه سال گذشته در سطح اینترنت گسترش یافته است ولی گزارش‌های جدید حاکی از آن است که این باج افزار به سرعت در حال گسترش و آلوده کردن کاربران است.
آشنایی با باج افزار locky

دانلود موزیک

دانلود فیلم خارجی