آرزوی هنرمندان برای بهبود حال عباس کیارستمی/عالیجناب زودتر خوب شوید

آرزوی هنرمندان برای بهبود حال عباس کیارستمی/عالیجناب زودتر خوب شوید
با انتشار اخبار مربوط به بیماری عباس کیارستمی کارگردان سینما هنرمندان در صفحه‌های شخصی درباره او نوشتند و برایش آرزوی بهبود و سلامتی کردند.

آرزوی هنرمندان برای بهبود حال عباس کیارستمی/عالیجناب زودتر خوب شوید

با انتشار اخبار مربوط به بیماری عباس کیارستمی کارگردان سینما هنرمندان در صفحه‌های شخصی درباره او نوشتند و برایش آرزوی بهبود و سلامتی کردند.
آرزوی هنرمندان برای بهبود حال عباس کیارستمی/عالیجناب زودتر خوب شوید

بک لینک