آخرین وضعیت کیارستمی از زبان میرکریمی

آخرین وضعیت کیارستمی از زبان میرکریمی
ایسنا نوشت: رضا میرکریمی که امروز ۱۳ فروردین ماه به عیادت عباس کیارستمی رفته بود، درباره‌ی آخرین وضعیت جسمی این کارگردان سخن گفت.

آخرین وضعیت کیارستمی از زبان میرکریمی

ایسنا نوشت: رضا میرکریمی که امروز ۱۳ فروردین ماه به عیادت عباس کیارستمی رفته بود، درباره‌ی آخرین وضعیت جسمی این کارگردان سخن گفت.
آخرین وضعیت کیارستمی از زبان میرکریمی

بک لینک