آخرین وضعیت صادرات فرش دستباف

آخرین وضعیت صادرات فرش دستباف
ایسنا به نقل از معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از آمادگی وزارت صنعت برای همکاری با فعالان صنعت فرش در برگزاری نمایشگاه‌های مختلف خبر داد و نوشت: امیدواریم صنعت فرش با تداوم رشد ۱۷ درصدی خود به جایگاه سابق خود باز گردد.

آخرین وضعیت صادرات فرش دستباف

ایسنا به نقل از معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از آمادگی وزارت صنعت برای همکاری با فعالان صنعت فرش در برگزاری نمایشگاه‌های مختلف خبر داد و نوشت: امیدواریم صنعت فرش با تداوم رشد ۱۷ درصدی خود به جایگاه سابق خود باز گردد.
آخرین وضعیت صادرات فرش دستباف