آخرین مراحل رسیدگی به پرداخت ۱۶میلیاردی از بیت‌المال به دانشگاه ایرانیان/ امین‌زاده: ۹۶شکایت طرح کردیم

آخرین مراحل رسیدگی به پرداخت ۱۶میلیاردی از بیت‌المال به دانشگاه ایرانیان/ امین‌زاده: ۹۶شکایت طرح کردیم
الهام امین‌زاده در نشست خبری هم‌اندیشی حقوق شهروندی، گزارشی از حضورش در 3 ساله اخیر در معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارائه کرد.

آخرین مراحل رسیدگی به پرداخت ۱۶میلیاردی از بیت‌المال به دانشگاه ایرانیان/ امین‌زاده: ۹۶شکایت طرح کردیم

الهام امین‌زاده در نشست خبری هم‌اندیشی حقوق شهروندی، گزارشی از حضورش در 3 ساله اخیر در معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارائه کرد.
آخرین مراحل رسیدگی به پرداخت ۱۶میلیاردی از بیت‌المال به دانشگاه ایرانیان/ امین‌زاده: ۹۶شکایت طرح کردیم

شهر خبر