آخرین اخبار از وضعیت جسمی بازیگر پیشکسوت/ اجلالی قدرت تکلمش را دوباره به دست آورد

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: جمال اجلالی در حدود چهار روز گذشته، قدرت تکلم خود را به دست آورده اما نه به صورت کامل.

بازی آزاد

عرفان دینی