آتش سوزی در ساختمان وزارت دفاع روسیه

آتش سوزی در ساختمان وزارت دفاع روسیه
ایرنا نوشت: ساختمان وزارت دفاع روسیه امروز (یکشنبه) دچار آتش سوزی شد و تا زمان ارسال این خبر واحدهای آتش نشانی همچنان برای اطفاء حریق تلاش می کنند.

آتش سوزی در ساختمان وزارت دفاع روسیه

ایرنا نوشت: ساختمان وزارت دفاع روسیه امروز (یکشنبه) دچار آتش سوزی شد و تا زمان ارسال این خبر واحدهای آتش نشانی همچنان برای اطفاء حریق تلاش می کنند.
آتش سوزی در ساختمان وزارت دفاع روسیه

خرید بک لینک